Årskurs 4-6

En central del i skolarbetet är att eleverna ska tränas i att planera och ta ansvar för sitt lärande. Detta görs med handledning av skolans pedagoger. De ska uppmuntra men också ställa krav och utmana för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i sin personliga utveckling.

Temana är ämnesövergripande mellan några ämnen, ibland fler ibland färre. De kan vara åldersblandade eller bara inom årskursen. Ibland kan ett tema vara gemensamt för hela skolan. I temana finns stora möjligheter att utveckla entreprenöriella kompetenser så som kreativitet, nyfikenhet och genomförandekraft.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: