Årskurs 7-9

En central del i skolarbetet är att eleverna ska tränas i att planera och ta ansvar för sitt lärande. Detta görs med handledning av skolans pedagoger. De ska uppmuntra men också ställa krav och utmana för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i sin personliga utveckling.

Eleverna får en noggrann genomgång av ämnenas upplägg, syfte och mål så att de är väl förtrogna med kommande arbete. Under arbetets gång får eleverna undervisning och träning i studieteknik. Kunskapskrav och betygskriterier gås igenom kontinuerligt.

Temana är ämnesövergripande mellan några ämnen, ibland fler ibland färre. De kan vara åldersblandade eller bara inom årskursen. Ibland kan ett tema vara gemensamt för hela skolan. För att eleverna ska lära sig att planera och ta ansvar för sina studier sker en progression i inflytande i åk 7-9. Ett exempel på ett gemensamt tema är Melodifestivalen, där elever i åk 7-9 gemensamt planerar och genomför en föreställning som avslutas med en uppvisning för familj och vänner

Ämneslärarens ansvar är att anpassa uppgifter och material så att varje elev ges förutsättningar att nå sina mål. De ska utmana och uppmuntra eleverna att söka ny kunskap. De ska ”öppna nya dörrar” för att väcka elevernas nyfikenhet för att de ska få mer kunskap inom nya områden.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: