Ska ditt barn börja förskoleklass eller funderar du på att byta skola? Nu är det dags att välja skola och fritidshem till ditt barn för läsåret 2020/2021. Då är du välkommen till Onsalas enda F – 9 skola i en fantastisk miljö. Vår skola drivs som ett föräldrakooperativ och präglas av traditioner, småskalighet, respekt för varandra och ett stort engagemang av både föräldrar och personal. Våra kärnvärden kunskap, kreativitet och trygghet stödjer vår vardag och gör att skolan har hög måluppfyllelse. Skolans 20-åriga historia tillsammans med våra värderingar har format oss till den unika skola vi är idag.

Vill du veta mer, kontakta Petra på vår expedition:
0300 – 610 60
kansli@…skola.se

För frågor kring antagning till Onsala montessoriskola, kontakta Emma Snelder, vår köansvariga:
0760 – 102 606
ko-ansvarig@…skola.se