Elevhälsan

Så här arbetar elevhälsans medicinska insats i Kungsbacka

Skolhälsovård erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasieskolan. Skolhälsovård är en fortsättning på den hälsovård BVC erbjuder yngre barn.

Skolsköterskan
Kan nås på telefon och har egen mottagningstid på skolan. Barnen och ungdomarna har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand, som vårdnadshavare kan Du vända dig till skolsköterskan för att få råd i alla frågor som rör barnets hälsa. Vill du träffa skolsköterskan är det säkrast att beställa tid.

Skolläkaren
Har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Samarbete
Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsa såsom specialpedagog, skolpsykolog, kurator och syokonsulent – när behov finns.
Samarbete kan också ske med bl. a. sjukvården på distriktsläkarmottagning och sjukhus. 

Tystnadsplikt
Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS (EMI)

Skolsköterska: Charlotte Moberg
Tfn: 0735-150 568

Skolläkare: Anna Bergstrand

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: