Elevråd

Elevinflytande på Onsala Montessoriskola

Montessoripedagogiken bygger på inflytande och ansvar. Det genomsyrar vår dagliga verksamhet, från de yngsta till de äldsta eleverna.

Ytterligare möjligheter till inflytande har eleverna via sina klassråd där olika frågor tas upp till diskussion. Här har eleven även möjlighet att utifrån sin individuella situation lyfta frågor med sin klasslärare. Dessa frågor tas sedan vidare till elevrådet som träffas två gånger i månaden. Elevrådet består av klassrepresentanter och personal.

Skolans lilla format bidrar också till att vi alla, elever, personal och föräldrar snabbt kan agera när eleverna kommer med förslag på projekt de vill genomföra. Ett gott exempel på detta är att elever på högstadiet på eget initiativ har startat ett café.

På vår skola finns alla möjligheter till inflytande för eleverna och en snabb beslutsgång. Inflytande föder ansvar vilket eleverna på vår skola dagligen visar.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: