Föräldrainsatser

Tack vare föräldrarnas arbetsinsatser i olika arbetsgrupper har vi möjlighet att ha en hög lärartäthet. Arbete som vi annars hade behövt köpa kan många gånger göras av föräldrar och det innebär att mer resurser kan gå direkt till verksamheten.

Föräldrarna arbetar för att vi ska få en stimulerande miljö både ute och inne genom insatser på fixardagar. Detta skapar en trivsam miljö för såväl elever som personal.

Olika aktiviteter anordnas för att skapa gemenskap och samhörighet. Ett mycket uppskattat exempel är den årliga Vattendagen.

Genom föräldraengagemanget skapas insyn och gemensamt ansvar för vår skola. Utifrån egen kompetens och intresse kan man välja vilken grupp man vill ingå i, det finns allt från trivselgrupp till marknadsgrupp. Då alla bidrar med sin insats blir den inte heller betungande för någon utan ett trevligt sätt att engagera sig i sitt barns skola. Det blir också en bra ingång för nya föräldrar att snabbt lära känna såväl andra föräldrar som personal.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: