Fritidshem

Vårt fokus ligger på att medverka till en god och utvecklande uppväxtmiljö där barnen känner sig trygga. De får utvecklas i sin egen takt och bli självständiga individer utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har en stor, härlig skolgård med mycket natur och en egen gymnastikhall, där vi kan ha idrott och rörelselekar med barnen på eftermiddagarna.

I vår fritidsverksamhet får barnen möjlighet till mycket spontan lek och situationer, där de lär sig att ta hänsyn till varandra.

På skollov passar vi på att göra mycket annat roligt som minigolf, utflykter till spännande platser eller att bara njuta av sol och bad.

Vi har vår fritidsverksamhet i två byggnader – fritids 6-7 år och klubben 8-12 år.

Fritidshemmet är öppet för alla elever i åldrarna 6-vårterminen de fyller 13 år som går på skolan och har rätt till omsorg.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: