Idrottsföreningen

 Idrottsföreningen är en från skolan fristående organisation som dock i samverkan har som mål att väcka intresset för idrott och aktivera både elever och föräldrar i en sund grundsyn kring idrott.

Idrottsföreningen på vår skola bildades i januari 2003 av föräldrar i skolans arbetsgrupper. Föreningens huvuduppgift är att främja och stötta intresset för idrott och göra det roligt att röra på sig. Vi har stor nytta av vår egen idrottshall som vi kan disponera efter skoltid för olika ändamål.

Idrottsföreningens stora årliga projekt är den högt uppskattade Vattendagen som arrangeras i Gottskär i månadsskiftet maj/juni. Här arbetar eleverna i blandade åldersgrupper F-9 och får prova på segling, kanoting, livräddning m.m.
Åk 7-9 brukar också åka på skidresa en gång per år, alla som vill kan följa med. I mån av plats får även åk 6 åka med.

Familjer på skolan kan stötta Idrottsföreningen genom frivilligt medlemskap som kostar 100:-/familj och år.

Plusgiro: 34 16 30-2

Idrottsföreningen är ansluten till Svenska skolidrottsförbundet.

Våra idrottsframgångar, se tidslinjen på vår Facebooksida.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: