Idrottsföreningen

Idrottsföreningen är en från skolan fristående organisation som dock i samverkan har som mål att väcka intresset för idrott och aktivera både elever och föräldrar i en sund grundsyn kring idrott.

Idrottsförening på vår skola bildades i januari 2003 av föräldrar i skolans arbetsgrupper. Föreningens huvuduppgift är att främja och stötta intresset för idrott och göra det roligt att vara med och röra på sig. Genom att delta i många olika organiserade skolidrottstävlingar, som t.ex handboll, innebandy och bordtennis uppmuntras eleverna till att prova på olika idrotter. Här prioriteras bredden och föräldrar aktiva i Idrottsföreningen ställer upp och tränar eleverna inför dessa tävlingar. Vi har stor nytta av vår egen idrottshall som vi kan disponera efter skoltid just för dessa ändamål.

Idrottsföreningens stora årliga projekt är den högt uppskattade Vattendagen som arrangeras i Gottskär i månadsskiftet maj/juni. Här arbetar eleverna i blandade åldersgrupper F-9 och får prova på segling, kanoting, livräddning m.m.

Familjer på skolan kan stötta Idrottsföreningen genom frivilligt medlemskap som kostar 100:-/familj och år.

Plusgiro: 34 16 30-2

Idrottsföreningen är ansluten till Svenska skolidrottsförbundet.

Våra idrottsframgångar, se tidslinjen på vår Facebooksida.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: