Om oss

Kunskap, Kreativitet, Trygghet är Onsala Montessoriskolas tre grundpelare.

Sedan starten 1999 har vi byggt vår verksamhet på Maria Montessoris tankar om barns utveckling. Vi uppmuntrar och stimulerar varje barn och ungdom att söka kunskap, vara nyfikna, visa hänsyn, samarbeta samt ta eget ansvar. I vårt arbetssätt ges stora möjligheter för alla att arbeta på sin egen nivå. Känsla av att lyckas med en uppgift som man själv valt skapar naturlig arbetsglädje och uppmuntran.

Skolans småskalighet med elever i åldersgruppen 6-16 år ger goda förutsättningar för att skapa en trygg miljö där alla elever och all personal känner varandra och tar ansvar för och respekterar varann. Detta är grunden för att kunna utveckla kunskap.

Vår skola erbjuder en fantastisk utemiljö med såväl skog, ängar och hav i närområdet. Det inbjuder till mycket uteaktivitet och vi arbetar med barnen i olika ämnen där man tar naturen till hjälp för att förklara och inspirera till lärande.

Vi är en fullt utrustad skola med specialsalar för exempelvis naturorienterande ämnen, slöjd och musik, vi har även en mycket fin idrottshall, bibliotek samt matsal.

Alla elever från F-klass till åk 9 får extra tid inom idrott. Från åk 6 kan eleverna dessutom välja ytterligare fördjupning i våra olika profiler. Se Profiler.

Vår skola är en politiskt och religiöst oberoende icke vinstdrivande ekonomisk förening som drivs av föräldrar och personal i ett kooperativ. Skolan präglas av ett stort engagemang av såväl föräldrar som personal. Lärare och rektor står för och ansvarar för undervisningen och det pedagogiska innehållet. Men skolans utveckling bygger också på ett stort föräldraengagemang. Tack vare ditt engagemang och arbetsinsats kan resurserna satsas direkt på barnen i form av högre lärartäthet. På skolan råder ett kreativt klimat och hela skolan samlas för olika typer av musik-, teater- och idrottsaktiviteter. Skolan har även en egen aktiv idrottsförening.

Vi lägger stor vikt vid skolans gemensamma traditioner där julspelen, melodifestival, Montessoridagen och Vattendagen är några trevliga exempel.

Du är hjärtligt välkommen att besöka skolan. Hör av dig till oss så kommer vi överens om en lämplig tidpunkt.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: