Personal

Administration

Malin Hammer

Malin Hammer

Rektor / Grundskollärare

Tuula Jacobson

Tuula Jacobson

Rektor och skolchef

Petra Lundgren

Petra Lundgren

Administratör

Arbetslag F-3

Anna Sterning

Anna Sterning

Grundskollärare

Annika Waller

Annika Waller

Montessoripedagog

Emma Bolund

Emma Bolund

Grundskollärare

Carolina Jacobson

Carolina Jacobson

Grundskollärare

Jennie Loostam

Jennie Loostam

Förskollärare (föräldraledig 2021)

Marita Palmqvist

Marita Palmqvist

Grundskollärare

Mats Bach

Mats Bach

Grundskollärare

Patricia Eklöv

Patricia Eklöv

Förskollärare

Maria Barkhult

Maria Barkhult

Fritidspedagog

Arbetslag 4-6

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström

Grundskollärare

Emelie Johansson

Emelie Johansson

Grundskollärare

Emma Malmström

Emma Malmström

Grundskollärare

Lotta Lamm

Lotta Lamm

Grundskollärare

Marie Hansson

Marie Hansson

Grundskollärare

Arbetslag 7-9

Emelie Ljungblad

Emelie Ljungblad

Grundskollärare

Helene Mattsson

Helene Mattsson

Grundskollärare

Jessica Jensen

Jessica Jensen

Grundskollärare

Katarina Gillerberg

Katarina Gillerberg

Grundskollärare

Libby Patterson

Libby Patterson

Grundskollärare

Rasmus Bengtzén

Rasmus Bengtzén

Grundskollärare

Marko Heiskanen

Marko Heiskanen

Grundskollärare

Sergio Gonzalez

Sergio Gonzalez

Grundskollärare

Ulrika Petersson

Ulrika Petersson

Grundskollärare

Elevhälsan

Charlotte Moberg

Charlotte Moberg

Skolsköterska

Liselotte Änghede

Liselotte Änghede

Kurator

Marie Hansson

Marie Hansson

Specialpedagog

Yvonne Careliusson

Yvonne Careliusson

Skolpsykolog

Övrig personal

Annika Waller

Annika Waller

Fritidshemmet

Elias Flinkman

Elias Flinkman

Kök & fritidshemmet

Emelie Heiskanen

Emelie Heiskanen

Köksansvarig & Fritidshemmet

Erika Heiskanen

Erika Heiskanen

Fritidshemmet & stöd

 Therese Törnell

Therese Törnell

Fritidhemmet & stöd

Ida Jacobson

Ida Jacobson

Fritidshemmet & stöd

Jennie Loostam

Jennie Loostam

Fritidshemmet

Annica Nodén

Annica Nodén

Fritidshemmet & stöd

Joel Palmquist

Joel Palmquist

Fritidshemmet & stöd

Peter Westermark

Peter Westermark

IT

Marita Palmqvist

Marita Palmqvist

Fritidshemmet

Linn Mörfeldt

Linn Mörfeldt

Fritidhemmet & stöd

Marko Heiskanen

Marko Heiskanen

Vaktmästare

Nina Sahlberg

Nina Sahlberg

Fritidshemmet & stöd

Patricia Eklöv

Patricia Eklöv

Fritidshemmet

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: