Styrelse

OMS är en föräldraledd ekonomisk förening där styrelsen väljs vid den årliga föreningsstämman.

Styrelsen består av 7-9 medlemmar. Styrelsen uppgift är att ansvara för ekonomi, mål och inriktning samt uppföljning av verksamheten.

Samtidigt är det styrelsens uppgift att stötta verksamheten och hjälpa till att utveckla verksamheten genom att driva föräldraengagemanget på skolan.

Styrelsen sammanträder ca 10 ggr på ett läsår. På styrelsemöten är rektor samt personal från F-3, 4-6 och 7-9 också med.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss med frågor.

Styrelseledamöter:

Ordförande: Gustaf Sundelius
0708-796968
ordforande@…skola.se

Vice Ordförande: Mats Duell
Marknad: Pernilla Moerth
Verksamhetsstöd: Erika Ekberg
Ekonomi: Kristoffer Funseth
IT: Ronald Pedersen
Ledamot: Patrik Torstensson

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: