Segling

Boll

Musik

Hälsa

MA/NO

Kort om profilerna

Sedan hösten 2014 satsar vi på att ytterligare utveckla idrott, musik och matematik för hela skolan. Det ligger helt i linje med Montessoripedagogiken och bygger på den tradition som har funnits på skolan sedan start med mycket musik, en aktiv idrottsförening samt mycket kreativt och nyskapande arbete. It som ett redskap i detta arbete kommer att ligga som en grund för hela skolan. Nu tar vi ett steg till för att ge våra elever ännu mer möjligheter att utveckla sina talanger och finna glädje och inspiration i lärandet!

Boll – utöver den garanterade undervisningstiden enligt läroplanen satsar vi 76h fördelade i åk 1-9. Därutöver erbjuder vi idrott för förskoleklass och lunchidrott för åk. 4-9 samt eftermiddagspass för våra elever på fritids. I samarbete med skolans idrottsförening deltar vi i olika turneringar, ex. “Bästa 2:an och 3:an” i handboll. Åk. 7-9 har möjlighet att söka till Bollprofilen, fotboll och innebandy.

I samarbete med SS Kaparen har vi som enda grundskola i regionen en seglingsprofil där vi erbjuder elever från åk. 4-9 att pröva på och utveckla intresse och talang inom segling.

Musik – utöver den garanterade undervisningstiden enligt läroplanen läggs 40h fördelade i åk 1-9. Dessutom får alla elever från och med åk.2 lära sig att spela ukulele och från åk. 3 erbjuder vi eleverna gitarrlektioner i mindre grupper tillsammans med vår musiklärare. ( Detta sker mot en kostnad av 500:-/termin, motsvarande kostnad för kommunala musikskolan är 950:-/termin). Åk. 7-9 har möjlighet att söka Musikprofil, spela i band.

Hälsa – Detta är profilen som ger dig möjlighet att bygga grunden för din egen hälsosamma livsstil. Vi lär oss teorier kring fysisk som psykisk hälsa och provar olika sätt på hur det kan se ut i praktiken där du får testa vad som passar just dig.

Matematikundervisningen – har fått en ökad timplan i åk.1-3, där eleverna även arbetar med utomhusmatematik redan från Förskoleklass, detta för att utveckla det matematiska tänkandet och förståelsen. Nytt för läsåret 2014/215 är att vi startar ett samarbete med Västsvenska Handelskammarens projekt, Mathivation samt Intize som är knutet till Chalmers. Detta samarbete gäller i första hand för Fördjupningsprofilen i åk. 7-9 men tanken är att även övriga elever ska komma i kontakt med projektet, dels genom utbildning för pedagoger dels genom att äldre elever lär och inspirerar yngre. Åk. 7-9 har möjlighet att söka Fördjupningsprofil med spets inom matte. I denna profil, tidigare kallad Entreprenörsprofilen, kan eleverna fortsatt utveckla sina entreprenöriella färdigheter i projekt inom olika ämnen.

Läs mer under respektive profil.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: