Segling

Boll

Musik

Hälsa

MA/NO

Bollprofil

På bollprofilen får eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom olika bollsporter och bollekar.

Alla är välkomna att delta oavsett om du redan älskar bollsport och vill ha mer tillfällen att träna och spela. Eller om du känner att du inte är så säker på bollsport, men du skulle vilja utveckla din bollkontroll och din bollvana.

Elevgruppen har stor möjlighet att ha inflytande över upplägget och vilka aktiviteter vi ska sysselsätta oss med på bollprofilen. Tillsammans diskuterar vi vilka bollaktiviteter som gruppen önskar träna och elevernas önskemål styr till stor del innehållet på lektionerna.

Vi kommer även ge oss iväg på studiebesök (ca 2 per läsår) för att testa på aktiviteter som är svåra att genomföra på skolan, exempelvis golf och tennis.

Vi kan även komma att få besök av tränare från närområdet som håller träningar i sin sport, samt även från föreläsare som lär oss mer om exempelvis kost, elitsatsning eller liknande.

Undervisningen sker i tvåtimmarspass (övriga profiler 90 min) under tre av fyra veckor, var fjärde vecka slutar eleverna tidigare (som kompensation för de längre profilpassen).

Segling

Boll

Musik

Hälsa

MA/NO

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: