Våra traditioner

För att skapa gemenskap och ge tillfälle för eleverna att uppträda värnar vi om skolans traditioner. Alla traditioner bygger på att eleverna är med i hela processen. De tränar ansvar, kreativitet, planering och genomförande, detta är entreprenörskap när den är som bäst.

Som på alla skolor firar vi Lucia med sång och musik, därefter följer våra gemensamma julspel.

Även årskurs F-3 har ett julspel men här bygger det på sång och musik. Eleverna sjunger med stor entusiasm och inlevelse.

Föreställningar ges på dagtid för skolans övriga elever och på kvällen bjuds föräldrar in till mycket välbesökta och uppskattade föreställningar.

Under vårterminen är det dags för årskurs 7-9 att ha sin stora föreställning, Melodifestivalen.

Under året anordnas OMS-dagen. Dagen föregås av mycket aktivitet då eleverna planerar för alla aktiviteter som ska genomföras. Alla elever från förskola till årskurs 9 är med. De små barnen gror potatis som sedan sätts i hinkar för att säljas. De äldre har bland annat, ansiktsmålning, olika tävlingar och caféverksamhet.

Dagen på Tingbergsvallen står årskurs 9 för. Här är alla elever i årskurs F-8 uppdelade i åldersblandade grupper som genomför orientering och en mängd olika friidrottsgrenar. Allt planerat och genomfört av elever i årskurs 9. All personal är med men endast som medlemmar i grupperna.

Vattendagen planeras och genomförs av föräldrar i skolans Idrottsförening. Även här är alla grupper åldersblandade. Under dagen får eleverna träna såväl första hjälpen som att paddla kanot och segla. Det hela avslutas med en stafett mellan årskurs 9 och lärarna. Det brukar bli en ganska våt tillställning med mycket skratt och kämparanda.

Under de sista skolveckorna hörs mycket musik då det är elever som tränar inför skolavslutningen. Från förskoleklass till årskurs 9 står de på scen och framför sina väl inövade sånger med otrolig säkerhet och glädje. Skolavslutningen sker på kvällstid under bar himmel och med en fantastiskt stor publik.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: